Onze Geschiedenis

ENGAGEMENT ARTS NL is in 2020 opgericht in de nasleep van de #metoo beweging in Nederland, door een groep artiesten, onderzoekers en activisten, om de blinde vlekken binnen de Nederlandse kunstwereld te bespreken en bloot te leggen die ervoor hebben gezorgd dat ongeaccepteerd gedrag binnen de sector niet werd aangepakt. Helaas weten velen van ons (soms uit eigen ervaring) dat er te veel voorbeelden van geweld voorkomen die onder de ogen van meerdere grote kunstinstituten en juridische systemen voorkomen zonder dat deze worden aangepakt.

Met dien verstande dat het lobbyen voor verandering en het aanwakkeren van de publieke discussie over de voortdurende kwesties, terwijl het verstrekken van een veilige ruimte voor overlevenden om hun strijd aan te pakken lang over tijd is, hebben we ENGAGEMENT ARTS NETHERLANDS opgericht. De organisatie is formeel opgericht in Nederland op 1 juli 2021 als een stichting zonder winstoogmerk, met fondsen die genereus ter beschikking zijn gesteld door Rijksakademie alumni fondsenwervingscampagne “F-Razzor” zoals gefaciliteerd door Platform BK. De Nederlandse belastingdienst heeft aan de Stichting Engagement Arts Nederland de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) toegekend. Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) vanaf de datum van onze oprichting (juli 2021).

Onze activiteiten worden verder ondersteund door fondsenwerving, particuliere donaties en subsidies (indien beschikbaar), die worden beheerd door de Stichting. Je kunt hier bijdragen aan ons werk. Alle bestuursfuncties zijn onbezoldigd. Dit project is opgedragen aan alle uitgesproken en stille overlevenden die er zijn. Wij zien jullie.