Voor Werkgevers

Welke acties neem je als werkgever / organisatie / institutie om discriminatie, ongewenst gedrag en geweld binnen de werksfeer te voorkomen?

1. Benadruk dat uw organisatie prioriteit geeft aan een gezonde werkomgeving, respectvolle werkrelaties, ethisch leiderschap en dat uw werknemers zero tolerantie ten opzichte van intimidatie en geweld. 

2. Informeer al uw collega’s over het onderwerp. Vermijd taboes en creëer een cultuur van openheid en transparantie. Op die manier minimaliseert u het risico dat slachtoffers blijven zwijgen. Nodig regelmatig externe organisaties en instellingen uit voor verplichte workshops over het onderwerp. Als u directeur bent, woon deze workshops dan bij samen met uw medewerkers.

3. Het is belangrijk om ruimte te creëren voor discussies zonder de aanwezigheid van de mensen in machtsposities. Moedig werknemers aan om zich te organiseren. Voer open gesprekken en voer veranderingen door waar zich problemen voordoen. 

4. Investeer in de opleiding van een of meer vertrouwenspersonen.

5. Informeer u over de juridische context betreffende deze kwesties. Maak deze informatie ook zichtbaar voor zowel werknemers als freelancers die u contracteert. Voeg bijvoorbeeld een paragraaf over intimidatie op in alle arbeidscontracten. Vermeld het onderzoeksbeleid en mogelijke straffen of sancties als gevolg van overtredingen. 

6. Als er zich toch intimidatie voordoet, neem de klachten dan serieus en volg de interne procedures van uw instelling. Zorg ervoor dat uw procedures in overeenstemming zijn met de wet. Geef juridisch advies en bied psychologische ondersteuning indien nodig.