Doneer

Wij hebben uw hulp nodig om ons werk te kunnen blijven doen en verandering in onze sector teweeg te brengen. Dus steun ons. Elk bedrag wordt zeer gewaardeerd. 

DOE MET ONS MEE EN HELP ONS VERANDERING TE CREËREN

De Nederlandse belastingdienst heeft aan de Stichting Engagement Arts Nederland de charitatieve status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) toegekend vanaf de datum van onze oprichting (juli 2021). Dit betekent dat er geen schenkingsrecht betaald hoeft te worden over giften aan ons. Sommige giften kunnen ook fiscaal aantrekkelijk zijn, omdat donateurs van een ANBI hun giften kunnen aftrekken van hun inkomsten- of vennootschapsbelasting. Meer informatie vind je op de website van de Belastingdienst.

Doneer als Individu

Doneer online:

  • Bank transfer: NL33 INGB0008 4937 16, Stichting Engagement Arts Netherlands.

Doneer als Organisatie

Uw organisatie kan ons steunen door een financiële bijdrage te leveren of een dienst te schenken door uw diensten pro-bono aan te bieden – we zijn een start-up, dus alles is welkom! Je kunt ons ook steunen door ons op te nemen in nieuwsbrieven of onze pagina op je website te plaatsen. Als je de mogelijkheden wilt bespreken, en voor grote giften en legaat donaties, neem dan contact op met Vivian C. van der Hoek via onze contact page.

Oproep Vrijwilligers

ENGAGEMENT ARTS NL is altijd op zoek naar toegewijde vrijwilligers. Kijn onze vacatures.